Az egyesület alapszabálya
A Média Régia Egyesületről
A 2003 óta működő regionális szintű egyesület megalakulásakor legfőbb céljának az euroatlanti integrációt tekintette, ennek érdekében jött létre, az elmúlt időszakban bekövetkezett változások azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyesületnek fontos feladata lehet az Európai Uniós fejlesztések, programok nyilvánosságának erősítése, társadalmi beágyazottságának fejlesztése. Ezzel együtt pedig szükséges a nyilvánosságszervezés alternatív technikáinak megismertetése és a civil szervezetek kommunikációs kompetenciájának erősítése is.

Ennek megfelelően az új egyesületi célok között megjelent az alternatív nyilvánosságszervezési modellek, a médiaoktatás új módszertanának széles körű megismertetése a szakemberekkel és a civil szervezetekkel, az interkulturális társadalom sokféleségéből adódó kihívásokra a helyi társadalom felkészítése az alkalmazkodás, a kommunikáció, az interetnikus tolerancia fejlesztésével és az interkulturális tanulás szemléletének kialakításával. Fontos célunk elősegíteni, hogy a helyi társadalom, különösen a civil szervezetek, a helyi demokrácia és a nyilvánosság szervezés problémái a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapják .

Különösen hangsúlyos a helyi demokrácia erősítése a civil társadalom formális és informális csoportjainak fejlesztése és a helyi média társadalmi kontroll szerepének erősítése útján. Ezen célok elérése érdekében az egyesület a jövőben szeretne a hazai újságírás helyzetének javításával kapcsolatos média tevékenységet folytatni és szeretné elősegíteni, hogy a civil szervezetek hatékonyabban láthassák el kommunikációs feladataikat. Az egyesület - melynek tagjait televíziós, rádiós, internetes és nyomtatott médiumokban dolgozó újságírók valamint kommunikációs szakemberek alkotják - már a közeli jövőben részt kíván venni a társadalmi szervezetek és az állami, önkormányzati intézmények Európai Uniós programjainak nyilvánosságszervezésében.

Az egyesület a legégetőbb társadalmi problémák megoldásában is szeretne segítséget nyújtani. Egy TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően 2013 májusától képezhetjük munkatársainkat, önkénteseinket annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a munkanélküliek elhelyezkedéséhez. A munkakeresőket pszichológiai és vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadással kívánjuk segíteni.